International Schools CyberFair

第四次比賽,去年得白金獎… … 今年得銀獎!
今年的layout和繪圖較好,可是內容較少…
這比賽,比較看重內容呢!

The Hong Kong Cheongsam

當中最cute的是…怎樣穿長衫!

Cham Kam Ping (4A)
Cheung Man Wai (4C)
Ho Yuen Yee (4A)
Hon Wai Kam (4C)
Kan Pui Wan (4C)
Kan Wing Yi (4C)